NIPT debate

26th September

Debate on Swedish television about prenatal testing with TATAA’s new NIPT-test.

> Watch the debate

> Learn more about NIPT

 

Gravida

TATAA review on single cell expression profiling

25th September

TATAA review on single cell expression profiling is the second most read article in Expert Review of Molecular Diagnostics.

> Read more

> TATAA PreAmp GrandMaster® Mix for preamplification

> GenEx for single cell data analysis

> CelluLyser™ Micro Lysis and cDNA Synthesis Kit for single cell lysis

CelluLyser Micro Workflow

Regenererade organ öppnar för effektivare utveckling

18th September

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier

TATAA Biocenter angriper organregeneration i ett konsortium som stöds av Vinnova.

> Läs artikeln

TATAA and NIPT in media

16th September

TATAA releasing Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) on National Television 

TATAA releasing Non-Invasive Prenatal Testing (NIPT) on National Radio

About Non-Invasive Prenatal Testing 

 

mamma och barn

fostertest.se – riskfritt och tillförlitligt

11th September

fostertest.se – NIPT introduceras i Sverige

» TATAA Biocenter gör icke-invasiv prenataltestning (NIPT) tillgängligt för svenska blivande mödrar – fostertest.se

» Nyhetsmeddelande: ”Nytt, helt riskfritt test för fosterdiagnostik introduceras i Sverige

» Om NIPT på Sveriges radio

» Om NIPT på Aftonbladet

» Om NIPT på GP

 

mamma och barn

Meet TATAA at single cell workshop

10th September

Join TATAA at ”Unravelling Biological Secrets by Single-Cell Expression Profiling” conference at EMBL, Heidelberg, September 25-26.

» EMBO Workshop – Unravelling Biological Secrets by Single-Cell Expression Profiling

> Read more about TATAA PreAmp GrandMaster® Mix

> Learn more about TATAA GrandPerformance Assays – contact info@tataa.com

> Learn more about CelluLyser™ Micro Lysis and cDNA Synthesis Kit

CelluLyser_Figure_1

Expression Profiling of Circulating Tumor Cells

5th September

Expression Profiling of Circulating Tumor Cells

University of Essen and BTU show that a group of non-responders to breast cancer treatment can be identified by expression profiling using the GrandPerformance assays (TATAA Biocenter) of circulating tumor cells collected with the AdnaTest (AdnaGen).

Poster – Expression Profiling of Circulating Tumor Cells

> Learn more about the AdnaTest

> Learn more about the TATAA GrandPerformance assays – contact order@tataa.com

 

CTC_Bead