Ledig tjänst – Innesäljare

17th December

Innesäljare – Bioteknik

Vi söker en ambitiös bioteknikintresserad innesäljare för vårt kontor i Göteborg.

> Läs mer: Innesäljare 2015-12-17

Nya analysmetoder för säkrare livsmedel

10th December

TATAA Biocenter i ett nationellt konsortium tar fram nya analysmetoder för säkrare livsmedel

Göteborg, 8 december 2015

I den senaste ansökningsomgången i VINNOVAs program ”Utmaningsdriven Innovation (UDI)” beviljades projektet ”Snabbare och effektivare analysmetoder för förbättrad risk och kvalitetshantering i livsmedelskedjan”. Projektet som samlar 14 partners skall utveckla nya lösningar som på sikt skall minska risken för smittspridning genom livsmedel.

Vinnovas program Utmaningsdriven Innovation stöder projekt som möter angelägna utmaningar inom samhälle och industri. Genom att koppla ihop olika kompetenser och aktörer förväntas projekten leda till lösningar som på sikt leder till nya innovationer och tillväxt. Projekten genomförs i tre etapper, där den första etappen består av en kartläggning av behov, inventering av potentiella lösningar, konsortiebyggande samt planering av nästa steg. I den andra etappen testas och utvärderas olika lösningar i samverkan mellan aktörer med olika kompetenser från olika sektorer.

Det aktuella projektet är ett av två projekt som beviljades inom utmaningsområdet Framtidens hälsa och Sjukvård. Projektet engagerar forskare och behovsägare från akademi, forskningsinstitut, industri och myndigheter. De analysmetoder som skall utvecklas är i hög grad baserade på modern molekylärbiologisk teknik som medför förbättrade möjligheter att snabbt och med hög känslighet detektera hälsofarliga mikroorganismer i livsmedel, krav som dagens metoder inte uppfyller. På sikt kommer detta att leda till säkrare livsmedel och minskad risk för livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott. För involverade industripartners förväntas projektet leda till nya produkter och tjänster som kommer att erbjudas en internationell marknad.

TATAA Biocenter grundades 2001 kring avancerad forskning och utveckling inom bioteknik vid Chalmers Tekniska högskola och har enligt analysföretaget Frost & Sullivan utvecklats till Europas främsta leverantör av genanalystjänster. Genom avknoppningen Life Genomics erbjuds även genetiska tester till konsumentmarknaden innefattande icke-invasiv fosterdiagnostik, sk. NIPT, samt genetiskt hälsotest för val och optimering av livsstil, sk LIFE Nutritest.

För mer information:

Email: info@tataa.com

Tel: 031 7615705

www.tataa.com, www.fostertest.se, www.nutritest.se