Biomarkörer i utandningsluft

19th June

TATAA inleder samarbete med PExA kring analys av biomarkörer i utandningsluft

PExA AB (”PExA”) och TATAA Biocenter har inlett ett samarbete med målsättning att utveckla analysmetoder som möjliggör att nya typer av biomarkörer kan upptäckas med PExAs teknologi.

I samarbetet kombineras PExAs unika teknologiplattform med TATAA Biocenters välrenommerade expertis inom biokemisk analys av biologiska prover. Projektet avser att utveckla nya och för PExA speciellt anpassade metoder för analys av en ny typ av biomarkörer som av medicinforskare anses ha stor potential.

> Read more