Fosterdiagnostik

31st March

Världens största studie av fosterdiagnostik

TATAA Biocenters dotterbolag Life Genomics och dess partner BGI presenterar data från världens största studie av fosterdiagnostik, som visar överlägsen känslighet hos det nya NIPT-testet jämfört med dagens KUB.

Life Genomics AB i Göteborg har precis introducerat en ny metod i Sverige för fosterdiagnostik. Genom ett enkelt blodprov kan risken för olika typer av kromosonskador på fostret analyseras. Analysen av fostrets DNA i moderns blod blir både säkrare och mer tillförlitlig än dagens metoder baserade på KUB (kombinerat ultraljud och biokemiskt test) och fostervattenprov. Almi Invest har investerat i företaget.

> Mer information om NIPT

Gravida