Genetisk diagnostik i praktiken – från Nutrigenomik till icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) och avstötning

4th March

“Genetisk diagnostik i praktiken – från Nutrigenomik till icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) och avstötning”

Lyssna på Mikael Kubistas föredrag vid Ingenjörsvetenskaps akademiens event ”Medicinsk diagnostik i framtiden” tisdagen 22:a Mars i Stockholm.

Gratis – Inträde!

CelluLyser Micro