Genetisk diagnostik i praktiken

23rd March

”Genetisk diagnostik i praktiken – från Nutritest till NIPT och avstötning”

» Lyssna på Mikael Kubistas föredrag hållet vid Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademins event ”Medicinsk diagnostik i framtiden”