Life Genomics ökar kapaciteten och flyttar in i nya lokaler

26th January

logo_color

Life Genomics ökar kapaciteten och flyttar in i nya lokaler

Göteborgsbaserade Life Genomics ökar sin kapacitet ytterligare i sina nya lokaler på Odinsgatan mitt i Göteborg. Företaget är idag ledande inom genetiska analyser för konsumentmarknaden i Sverige. De nya lokalerna är specialanpassade för effektiv och säker hantering av saliv- och blodprover, som är de vanligaste provmaterialen vid genetisk analys. Det kommer också att medföra avsevärt reducerade analyskostnader. – Tillsammans med moderbolaget TATAA Biocenter i Göteborg är vi redan idag Europas modernas laboratorium för genetiska analyser.  Genom den här satsningen kan vi optimera våra provflöden och får dessutom ner analyskostnaderna. Det kommer naturligtvis att gagna våra kunder, säger Mikael Kubista, VD för Life Genomics.

Företaget befinner sig i en expansionsfas

Life Genomics erbjuder fosterdiagnostik baserat på blodprov, s.k. NIPT samt hälsolexikonet Nutritest, som är baserat på genetisk analys av gener relaterade till närings- och vitaminupptag och som marknadsförs genom Life-butikerna landet runt. Företaget står inför en expansionsfas och hade  under första året en omsättning om 3 mkr med. Vi räknar med att femdubbla omsättningen till 2018. säger Mikael Kubista, som tidigare var professor i molekylär bioteknik vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Om Life Genomics

Life Genomics DNA-analyser grundas på 25 års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och hos moderbolaget TATAA Biocenter och flera andra tester finns redan på marknaden, bland annat Life Genomics icke-invasiva fosterdiagnostik, s.k. NIPT och hälsolexikonet Life Nutritest.  År 2013 utsågs TATAA Biocenter till Europas främsta laboratorium för genetiska analyser av analysföretaget Frost & Sullivan. Företaget Life Genomics grundades 2014 som avknoppning från TATAA Biocenter, för att utveckla erbjudanden av genetiska tester till sjukvården och allmänheten. Bakom Life Genomics står bl.a. statliga ALMI invest.

För mer information:

Didrik Rosén, Försäljnings- och marknadschef, mobil 070-585 70 02

www.lifegenomics.se

www.fostertest.se

www.nipt.se

www.nutritest.se