Regenererade organ öppnar för effektivare utveckling

18th September

Med stamcellsregenererade organ kan man skapa helt nya testsystem för effektivare utvärdering av nya läkemedel, medicintekniska material och kemikalier

TATAA Biocenter angriper organregeneration i ett konsortium som stöds av Vinnova.

> Läs artikeln