Swedish TV debate: ” När tekniken tänjer gränser”

13th June

Titta på TV-debatten ” När tekniken tänjer gränser” med bl.a. Mikael Kubista från TATAA Biocenter om genetikens framtid:

»Till TV-debatten

Mikael Kubista, VD, på TATAA Biocenter kan bokas för föreläsningen “Från Neandertalmänniskan till den designade babyn”. Ett populärt inslag på årsmöten, företags kick-off, frukostmöten, utbildningsdagar eller middagar. Hyr talare från TATAA för ditt event!

»Läs mer