TATAA ska utveckla ultrakänsliga analys

14th June

Ultrakänsliga analyser för bättre hälsa och kriminalteknik (ULTRA-UDI)

Konsortium innefattande TATAA har erhållit finansiering av Vinnova för att utveckla ultrakänsliga analys, däribland TATAAs Two-tailed PCR teknik, som erbjuder överlägsen känslighet och specificitet.

> Read more