Vetenskapsfestivalen och TATAA Biocenter

6th April

Information om Vetenskapsfestivalen och TATAA Biocenters programpunkter

» Vetenskapsfestivalen

Föreläsning: Från Neandertalmänniskan till den designade Babyn

Adress: Nordstadstorget | Nordstan scen

Lördag den 16:e april kl. 13:00-13:40

Debatt/samtal: Kloning och genmanipulation – när tekniken tänjer gränserna för vad som är möjligt

Adress: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25 | Pedagogen , Hus A, Kjell Härnqvistsalan

Lördag den 16:e april kl. 15:30-16:30

Öppet hus: På TATAA Biocenter/Life Genomics

Adress: Odinsgatan 28

Onsdag den 13:e april kl. 15:00-18:00 

Torsdag den 14:e april kl. 15:00-18:00 

Söndag den 17:e april kl. 11:00-14:00

Allt är öppet för alla och helt gratis!